head

جهت استفاده از سیستم پیگیری پرونده به نکات زیر توجه نمایید.

ü       مقابل عبارت "شماره پرونده " ، شماره پرونده خود را به صورت کامل وارد نمایید.

تذكر:  شماره پرونده بايد كامل وارد شود.
        شماره پرونده وكلا با "/20" آغاز مي شود. مثلا: 20/1234
        شماره پرونده كارشناسان با "/50" آغاز مي شود. مثلا: 50/1234

ü       مقابل عبارت "كدملي " ، كدملي خود را وارد نمایید.

تذكر:  كدملي بدون خط تيره وارد شود.

ü       جهت مشاهده اطلاعات پرونده خود روی دکمه "ورود" کلیک نمایید.

    شماره پرونده :    
كدملي :     
  مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
واحد آمار و انفورماتیک